World practices

12/15/2016 06:44:27 pm

This information is available only in original (Ukrainian) language (in process of translation). Sorry for inconvenience. 

Оскільки конфлікти є невід’ємною частиною людської природи, до медіації в той чи іншій формі люди звертаються уже багато віків. В сучасному африканському, китайському, японському суспільствах та в країнах ісламського світу, на відміну від західної культури, примирювальні позасудові методи врегулювання суперечок є первинними, тоді як суди вважаються альтернативою до них.
Медіація, якою ми знаємо її сьогодні, виникла під час великої депресії в Америці в 1930-х роках як спосіб вирішення сімейних та трудових конфліктів. Завдяки медіації були зупинені тривалі масштабні страйки. Найбільш широкого визнання та розповсюдження медіація набула в Сполучених Штатах Америки після Паундської конференції 1976 року. Канада, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, досить швидко перейняли американський досвід і впровадили аналогічні інститути альтернативного вирішення конфліктів. Уряди та неурядові організації континентальної Європи також підтримали тренд і активно сприяють розвитку медіації у своїх країнах. В 2008 і 2013 роках Європейський Союз прийняв директиви медіації в цивільних та господарських справах, та альтернативного вирішення спорів в сфері споживання 
На сьогодні медіація зарекомендувала себе як ефективний спосіб вирішення спорів в більшості країн світу та поступово охоплює всі сфери життя людини. Шляхом медіації вирішуються конфлікти практично у всіх сферах життя, наприклад у сферах спорту, всиновлення, франчайзингу, мистецтва, оподаткування, навколишнього середовища, тощо. 


Кожна держава, яка вирішила запровадити  медіацію, самостійно вирішує, яка модель медіації буде найкраще відповідати її системі законодавства і культурним традиціям. Зокрема йдеться про обов’язковість проходження процедури медіації для сторін спору. Принцип добровільності може визначатися від моменту ініціювання медіації – за рішенням сторін, рекомендацією судді чи вимогою обов’язкового звернення на медіацію щодо певних категорій спорів (наприклад, сімейних), але зберігається щодо можливості припинення участі у процесі медіації у будь-який момент.


Принцип добровільності в застосуванні у різних країнах світу.

This information is available only in original (Ukrainian) language (in process of translation). Sorry for inconvenience. 


Дізнатися більше про медіацію у світі:
  • mediationworld.net - безкоштовний ресурс, призначений для того, щоб держави, суди, компанії, юристи, посередники, студенти та неурядові організації мали оновлену інформацію про медіацію в усьому світі.
  • imimediation.org– сайт Міжнародного інституту медіації, неприбуткової ініціативи громадських інтересів, спрямованих на підвищення прозорості та високих стандартів компетентності в практиці медіації в усіх галузях, в усьому світі.

This website has been updated as part of a project implemented by the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine with financial support provided by the government of Finland. The contents of this website are the sole responsibility of the National Association of Mediators of Ukraine and can in no way be taken to reflect the views of the Project Co-ordinator.