ВІДКРИТИЙ ЛИСТ НАМУ ЩОДО ЗАКОНУ ПРО МЕДІАЦІЮ

14.12.2021 10:00:00

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ МЕДІАТОРІВ УКРАЇНИ"


ВІДКРИТИЙ ЛИСТ


всім зацікавленим,
дотичним,
небайдужим

Щодо прийняття Верховною Радою України
16 листопада 2021 року
Закону України “Про медіацію


ГО “Національна асоціація медіаторів України”, що створена та діє для:
 • сприяння становленню, використанню та поширенню медіації як ефективного підходу до вирішення та трансформації конфліктів у різних сферах життя;

 • розвитку професії медіатора на рівні кращих світових стандартів, імплементації міжнародних норм і стандартів діяльності медіатора у законодавство України, забезпечення умов якісного надання послуг медіації;

 • підтримки медіаторів у досягненні порозуміння та ефективної взаємодії з державою, органами місцевого самоврядування, різними професійними спільнотами та іншими стейкголдерами в сфері вирішення та трансформації конфліктів в Україні та за її межами;

 • просвітницької діяльності щодо поширення культури альтернативного (позасудового) врегулювання конфліктів;

відзначає та підтримує, що Закон України “Про медіацію”: 

 • є черговим кроком до формування в Україні сталого, системного, структурованого, свідомого запиту на медіацію в Україні, відповідь на який забезпечується належною пропозицією професійної спільноти медіаторів з доступу до якісної послуги; 

 • закріплює на законодавчому рівні професію медіатора та інститут медіації, що існують в Україні вже майже 30 років; 

 • дозволяє широке та гнучке застосування медіації, не створюючи надмірного державного регулювання, з урахуванням особливостей різних шкіл і напрямів медіації, що дає можливість галузі вільно розвиватися на ринковій основі;

 • є рамковим (містить основні принципи та загальні положення, впорядковує термінологію) і потребує подальшої спільної роботи медіаторів, держави та інших стейголдерів для розвитку сфери;

 • дозволяє професійній спільноті напрацьовувати стандарти діяльності, спираючись на національний та світовий досвід;

 • утверджує принцип свободи договору, що формує відповідальну та активну життєву позицію сторін конфлікту;

 • надає достатнє регулювання однаковим для всіх сфер (практик) медіації елементам цієї процедури;

визнає, що прийняття Закону “Про медіацію” стало можливим завдяки об’єднанню зусиль багатьох та є вдалим досвідом і зразковим прикладом взаємодії та злагодженої роботи представників спільноти медіаторів, органів державної влади та місцевого самоврядування, різних професійних спільнот, експертів і науковців;

висловлює подяку за внесок у розбудову медіації в Україні, професійність, гнучкість, витримку, цілеспрямованість всім, хто  брав участь на різних етапах створення Закону: ініціювання, формування порозуміння між стейкголдерами та узгодження тексту законопроєкту;

відкрита до обговорення історії цього процесу, концептуальних положень Закону, передумов та підстав вибору формулювань, що містяться в Законі.

Президент ГО “Національна асоціація медіаторів України”

Діана ПРОЦЕНКО      

Веб-сайт оновлено в рамках проекту, що виконувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки уряду Фінляндії. Зміст ресурсу є виключно відповідальністю Національної асоціації медіаторів України і не відображає позиції, погляди чи думки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.