УКРАЇНА ПІДПИСАЛА КОНВЕНЦІЮ ООН «Про міжнародні угоди за результатами медіації»

08.08.2019 10:00:00

7 серпня 2019 року Україна, в особі Міністра Юстиції Павла Петренка, підписала Конвенцію ООН «Про міжнародні угоди за результатами медіації». Це визначна подія і для України це справжній прорив в сфері медіації.

Національна асоціація медіаторів України вітає з підписанням Сінгапурської Конвенції Україною та активно співпрацює з Міністерством юстиції України у підготовці базису для ратифікації Верховною Радою України вказаного міжнародного документу.

ОСНОВНЕ ПРО КОНВЕНЦІЮ

Конвенція передбачає обов’язок держав-сторін Конвенції приводити у виконання міжнародні угоди за результатами медіації згідно з національним процесуальним правом та відповідно до умов, передбачених Конвенцією. Тобто мова йде про запровадження примусового виконання міжнародних угод про врегулювання комерційних спорів, укладених в результаті медіації сторонами - резидентами країн - учасниць Конвенції, без розгляду судом суті спору та угоди.  

В Україні Конвенція набуде чинності після її ратифікації Верховною Радою України.

Конвенція регулює:

  • виключно виконання угод, досягнутих в результаті медіації;

  • виключно з міжнародним елементом;

  • виключно щодо медіацій комерційних спорів;

  • виключно примусове виконання через компетентний орган (суд), який НЕ перевіряє угоду по суті.

Вимоги до міжнародної угоди, укладеної за результатами медіації: угода має бути в письмовій формі, з підписом медіатора на угоді (або з документом - підтвердженням факту проведення медіації).

Конвенція НЕ регулює:

  • виконання угод за результатами медіації, укладених у спорах щодо приватних, сімейних та домашніх відносин, чи у спорах у сфері сімейного, спадкового та трудового права;

  • процес медіації;

  • питання обов’язковості або необов’язковості самої медіації;

  • виконання мирових угод, затверджених судом.

Тепер головним викликом для України має бути прийняття Закону “Про медіацію” та відповідні зміни до процесуальних законів, робота над якими здійснюється робочою групою при Міністерстві Юстиції України, в склад якої входять представники Національної асоціації медіаторів України. Ці законодавчі акти матимуть вирішальне значення  для того, наскільки успішним буде подальший розвиток вітчизняної сфери медіації та яким шляхом він піде. 

************

До відома: 

  • на що саме варто звернути увагу в Конвенції, які питання вона регулює/не регулює - дивиться в попередніх публікаціях на ресурсах НАМУ: на ФІБ-сторінці та на сайті namu.com.ua

  • із текстом Сінгапурської Конвенції англійською мовою можна ознайомитись за посиланням: 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/singapore_convention_eng.pdf

Веб-сайт оновлено в рамках проекту, що виконувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки уряду Фінляндії. Зміст ресурсу є виключно відповідальністю Національної асоціації медіаторів України і не відображає позиції, погляди чи думки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.