Регулювання медіації

20.08.2017 00:44:06

Останнім часом спостерігається досить висока динаміка розвитку регуляторного середовища в сфері медіації. ГО “НАМУ” активно працює над розробкою саморегуляторних механізмів, які подбають про захист прав клієнта в медіації в тій частині, де це не врегульовано законом, зокрема допомагає розробці стандартів надання цієї послуги, на порядку денному — схвалення спільнотою проекту етичного кодексу. Обговорюються й механізми добровільної акредитації медіаторів та розгляду скарг на них. Разом з тим, ГО “НАМУ” та його члени залучені до створення й законодавчої бази, яка б сприяла розвитку медіації та поширенню  доступності допомоги у врегулюванні конфліктів всім українцям.

В Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, затвердженій Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 серед заходів, якими передбачається підвищення ефективності судової системи, пропонується:
“розширення способів альтернативного (позасудового) врегулювання спорів, зокрема, шляхом практичного впровадження інституту медіації і посередництва, розширення переліку категорій справ, які можуть вирішуватися третейськими суддями або розглядатися судами у спрощеному провадженні; запровадження ефективних процесуальних механізмів для попередження розгляду справ за відсутності спору між сторонами; вивчення доцільності введення мирових суддів;”
Якщо говорити про практичну роботу законодавця у створенні регуляторної бази, то історично перша згадка про медіацію в чинному законодавстві з'явилася у Законі України “Про безоплатну правову допомогу” (ст. ст. 2, 7) від 02.06.2011 р. №3460-VI, де медіація увійшла до визначеного переліку правових послуг. В перспективі найбільш суттєвим є наразі факт ухвалення Верховною Радою в першому читанні проекту Закону “Про медіацію” № 3665 від 17.12.2015. До другого читання ГО "НАМУ" запропонувала народним депутатам низку поправок, які можуть створити сприятливіші умови для розвитку медіації, і разом з тим уникнути надмірної зарегульованості в цій сфері. З пропозиціями щодо правок можна ознайомитися тут. Зокрема, пропонується визначити наступні сфери законодавчого регулювання:

Стаття 3. Сфера дії закону

1.Цей Закон регулює відносини у зв’язку з проведенням медіації у будь-яких конфліктах (спорах), у тому числі – цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних, а також у кримінальних провадженнях та справах щодо адміністративних правопорушень. У кримінальному провадженні медіація може бути проведена виключно щодо відновлення порушеного права чи обсягу та способу компенсації завданої злочином шкоди.

2. Дія цього Закону поширюється на медіацію як в конфліктах (спорах) між резидентами України, так і у конфліктах (спорах) за участю нерезидентів, якщо сторони медіації погодились, що процедура медіації буде проведена на території України.

3. Медіація може бути проведена за домовленістю сторін конфлікту (спору) на будь-якій його стадії:

 • до звернення сторін конфлікту до суду (арбітражу, третейського суду);

 • під час судового, арбітражного чи третейського розгляду справи;

 • під час виконання рішення суду (арбітражу, третейського суду).

В рамках судової реформи прийняті зміни до процесуальних кодексів запроваджують гарантії для забезпечення умов конфіденційності медіації та стимули для примирення сторін - див. Проект Закону “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів” № 6232 від 23.03.2017
 
Стаття 68 ГПК, Стаття 71 ЦПК, Стаття . Особи, які не можуть бути допитані як свідки
...
2) особи, які за законом зобов'язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у зв'язку з наданням професійної правничої допомоги або послуг посередництва (медіації) під час проведення досудового врегулювання спору, – про такі відомості;

Стаття 131 ГПК, Стаття 143 ЦПК, Стаття 142 КАС. Повернення судового збору
1. У разі вирішення справи шляхом примирення, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу п'ятдесяти відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.
Також законопроект №6232 пропонує ввести до господарського, цивільного та адміністративного процесів процедуру врегулювання спору за участю судді. Ця нова процедура не є медіацією за суттю. Щоб зрозуміти основні ВІДМІННОСТІ, завантажте буклет:
 

Посередництво за участі судді не є медіацією
Законодавство, що стосується галузевих практик

Медіація у колективних трудових спорах

 • Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 07.11.2012 р. №137/98-вр

Медіація у системі соціальних послуг

 • Наказ Міністерства соціальної політики України “Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати” від 03.09.2012  № 537

 • Наказ Міністерства соціальної політики України “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)” від 12.09.2016 р. №1243/29373

Примирення в кримінальному процесі

 • Указ Президента України “Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні” від 24.05.2011 р. №597/2011

 • Кримінальний процесуальний кодекс ст. 469

 • Лист Міністерства освіти і науки України “Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх” від 11.09.2009 р. №1/9-632

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх” від 16.04.2004 р. №5

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів” від 02.07.2004 р. № 13

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру” від 15.05.2006 р. №2

Веб-сайт оновлено в рамках проекту, що виконувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки уряду Фінляндії. Зміст ресурсу є виключно відповідальністю Національної асоціації медіаторів України і не відображає позиції, погляди чи думки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.