ЧИ БУТИ ШКІЛЬНІЙ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ? НОВІ ВИКЛИКИ

12.12.2018 22:27:18
ЧИ БУТИ ШКІЛЬНІЙ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ? НОВІ ВИКЛИКИ

05 грудня 2018 року в Києві на запрошення ГО «Офіс Регіонального Розвитку» Офіс Регіонального Розвитку представники ГО “Національна асоціація медіаторів України” Наталя Крестовська Наталья Крестовскаята Ольга Шевчук Olga Shevchuk взяли участь в панельній дискусії, яка була присвячена обговоренню прав дитини в сучасному українському суспільстві, подоланню та мирному врегулюванню конфліктів, шкільній медіації. Цей захід проводився в рамках проекту «Шкільна медіація та діалог: стратегії для молодого покоління миротворців в Україні, який реалізує ГО “Офіс Регіонального Розвитку” спільно з ChildFund Deutschland за фінансової підтримки Федерального Міністерства Закордонних Справ Федеративної Республіки Німеччина. 
До обговорення теми в якості експертів також долучилися Олена Дашутіна (Департамент Патрульної Поліції Патрульна поліція України), Катерина Чернець (Ла Страда-Україна Центр "Ла Страда-Україна"), Оксана Москаленко (Жіночий консорціум України. Коаліція. Права дитини в Україні). А серед учасників були вчителі, шкільні психологи, соціальні працівники, молоді медіатори, працівники державних молодіжних служб із Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

В ході панельної дискусії обговорювали тему впровадження шкільної медіації в Україні. Основну увагу було приділено тому, які наразі існують проблеми та перешкоди для впровадження медіації в шкільних закладах. Насамперед, це дуже слабка обізнаність населення щодо існування такого альтернативного способу врегулювання конфліктів. Також на процес впливає відсутність нормативної бази, яка б це питання врегульовувала. 
Ми,як члени НАМУ, говорили про те, що шкільна медіація - це теж медіація, хоча й особлива, і тому вона потребує професійного ставлення, зокрема серйозної підготовки як вчителів, шкільних психологів, так і медіаторів з числа учнів. Крім того, звернули увагу на те, що конфлікти між дорослими учасниками освітнього процесу (вчителі, батьки) все-таки мають вирішуватися за допомогою сторонніх для школи медіаторів, задля забезпечення нейтральності та неупередженості медіатора. Для цього у шкільному колективі його члени, і насамперед керівництво, мають зламати стереотипні ставлення до конфліктів у своєму середовищі, як чогось, що є украй негативним для іміджу школи, і без упереджень звертатися до допомоги медіаторів.

Крім того, з'явився ще один серйозний виклик, обговоренню якого було приділено багато часу на зустрічі. Верховна Рада України 2 жовтня 2018 року ухвалила в першому читанні законопроект 8584 від 10.07.2018 “Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу”. Положення цього документу можуть мати негативний вплив на процес розвитку шкільної медіації. Документ впроваджує відповідальність вчителів за приховування фактів булінгу у виді адміністративного штрафу. Фактично вчителі замість пошуку шляхів мирного врегулювання конфліктів, який потребує багато власних зусиль та часу, мають покладатися на силові методи їх вирішення за допомогою правоохоронних та судових органів. По-перше, як відомо, штраф є одним з найменш ресоціалізуючих видів правового впливу на правопорушників, тим більше, що сплачуватимуть його не шкільні хулігани та булери. По-друге, такий спосіб протидії булінгу, безумовно, негативно вплине на психологічний клімат в школі, створить атмосферу недовіри та демонструватиме безсилля учасників освітнього процесу у врегулюванні конфліктів.
Учасники панелі звернули увагу й на те, що діти, які є суб’єктами булінгу (тобто чинять фізичне чи психологічне насильство над іншими дітьми), не усвідомлюють причини своїх дій та байдужі до того, що відчувають інші. Крім того, такі діти самі нерідко є жертвами насильства (наприклад, в сім'ї), тому штрафні санкції до батьків можуть тільки погіршити становище. Задача суспільства - зробити умови для розвитку емоційного інтелекту цих дітей, майбутніх членів суспільства, замість того, аби примушувати вчителів та батьків посилювати контроль та сплачувати штрафи. Адже це призведе лише до погіршення ситуації, ескалації конфліктів та навантаження на вчителів і правоохоронні органи. 
Серйозність виклику потребує об'єднання зусиль професійної спільноти психологів, медіаторів, вчителів, батьків та спільного пошуку шляхів впливу на законодавців з метою врахування в законі цього принципово важливого аспекту. 
Адже закон має сприяти вирішенню проблемного питання і при цьому відповідати принципу “не нашкодь”.

Матеріал підготували Наталя Крестовська, Ольга Шевчук та Наталія Мудрак

Веб-сайт оновлено в рамках проекту, що виконувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки уряду Фінляндії. Зміст ресурсу є виключно відповідальністю Національної асоціації медіаторів України і не відображає позиції, погляди чи думки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.