АСОЦІАЦІЯ створюється за принципом добровільності. Умови і порядок набуття членства в АСОЦІАЦІЇ та його припинення
визначаються цим Статутом.

Членами АСОЦІАЦІЇ можуть бути дієздатні фізичні особи незалежно від громадянства і місця проживання, які досягли 18 років та пройшли спеціальне навчання у сфері медіації не менше 40 (сорока) годин в Україні або за її межами, та які поділяють принципи, підтримують мету та завдання АСОЦІАЦІЇ і визнають її Статут.

Прийняття у члени АСОЦІАЦІЇ здійснюється Правлінням АСОЦІАЦІЇ на підставі поданої заяви у відповідності з Положенням про членські внески, яке затверджується Загальними зборами членів АСОЦІАЦІЇ. Рішення про прийом до членів АСОЦІАЦІЇ або про відмову приймається Правлінням у місячний термін з дати подачі заяви. Рішення про відмову у прийомі до АСОЦІАЦІЇ може бути оскаржене до Загальних зборів.

Члени АСОЦІАЦІЇ сплачують внесок при вступі до АСОЦІАЦІЇ (вступний членський внесок ) та в подальшому сплачують щорічні членські внески.
Розмір вступного членського внеску дорівнює 400,00 грн. (чотириста гривень 00 коп.), щорічного членського внеску – 300,00 грн. (триста гривень 00 коп.)КОДЕКС ЕТИКИ МЕДІАТОРА (ПРОЕКТ)

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ТУРІ-ОБГОВОРЕННІ ПРОЕКТУ!

Шановні медіатори! Запрошуємо вас долучитися до обговорення стандартів етичної поведінки медіатора (більш детально - див. у відеозверненні Луїзи Романадзе, Luiza Romanadze. члена Правління ГО "НАМУ", Голови Комітету стандартизації).

Текст для обговорення (коментування) можна знайти за посиланням - docs.google.com/document/d/1kYYhtBJcecUpNHJ8hiPbz8U1hhjoy89Q7VDx-xwY5EE/edit

Просимо медіаторів долучатися до обговорення!
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Участь в обговоренні або очних зустрічах можуть приймати всі наші колеженки та колеги - медіатори, незалежно від членства в НАМУ.

Пропозиції та зауваження можна надати двома способами:
- або надіслати на електрону адресу 7435185@gmail.com (Луиза Романадзе), копію на namu.members@gmail.com (Комітет по стандартизації),
- або залишити КОМЕНТАРІ до Проекту Кодексу етики медіатора в самому документі за посиланням docs.google.com/document/d/1kYYhtBJcecUpNHJ8hiPbz8U1hhjoy89Q7VDx-xwY5EE/edit

З метою найбільш ефективної організації туру обговорення Проекту Кодексу та проведення очних зустрічей в усіх регіонах на базі 10 міст України ми також просимо вас відповісти до 29/07/17 (включно)​ на кілька питань АНКЕТИ за посиланням docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnj5KXS03zReNECLjJClvnCJIz8UHHFLrMPuevWlY_9pgEHw/viewform

Заздалегідь дякуємо за співпрацю!
... Переглянути більшеПереглянути менше

Переглянути на Facebook

© 2013-2015, Громадське об'єднання «Національна асоціація медіаторів України»